Общи условия

Моля, внимателно прочетете общите условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате сайта се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

Натискайки отметката „Прочел съм и съм съгласен с общите условия“ и завършвайки процеса на поръчка на стоки, Вие заявявате че сте запознати и приемате всички правила като потребител на www.agroprime-m.com, отговорен сте за Вашите покупки и се съгласявате да спазвате всички условия за ползване на електронния магазин.

Данни за Агропрайм – М ЕООД

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
– Наименование на Доставчика: Агропрайм – М ЕООД
– Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000
бул./ул. ул. Ген.Иван Пашинов” № 41, ет. 5, ап. 19
– Данни за кореспонденция: гр. Стара Загора, п.к. 6000
бул./ул. ул. Ген.Иван Пашинов” № 41, ет. 5, ап. 19, еmail: contact@agroprime-m.com, тел. 0887 382 802;
– Фирмата е регистрирана като администратор на личните данни;

Регистрация

Регистрацията на сайта е напълно безплатна и доброволна. Сайтът може да бъде разглеждан от Потребителите свободно, без да е необходима регистрация. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина продукти, включително, но не само: начин на употреба, технически характеристики, гаранционни условия и т.н., е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответния продукт, като Агропрайм – М ЕООД не носи каквато и да е отговорност при невярно, неточно или неправилно представена информация, както и информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.
Поради големия брой продукти в сайта, Ви уведомяваме, че е възможно някои от използваните снимки да са примерни и да не отговарят напълно на реалните машини и инструменти. Моля при поръчка уточнявайте допълнителното оборудване с оператора, който ще се свърже с Вас. Фирмата не носи отговорност при промяна на снимковите и технически данни в сайта.

Всички цени, представени в сайта, са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като Агропрайм – М ЕООД си запазва правото без предупреждение да променя цените по всяко време. Отстъпката за всяка направена онлайн поръчка не важи за продукти, които към момента участват в промоция. Представените в сайта цени на продукти са крайни за 1 брой и включват всички данъци и такси. Цената за доставката е посочена отделно, ако изрично не е упоменато, че е безплатна.

Поръчка

1.) Публикуването на стоки на сайта се счита за публична покана от страна на Агропрайм – М ЕООД, насочена към неопределен кръг лица, мотивираща ги да отправят предложение за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон.

2.) Попълване на формата за покупка и натискането на финализиращия бутон “Потвърди поръчката” се счита за предложение за сключване на договор за покупко-продажба, с предмет посочените стоки, направено чрез електронни средства, отправено към Агропрайм – М ЕООД. Всяка употреба на термина “поръчка” в рамките на този раздел се отнася до такова предложение.

3.) Агропрайм – М ЕООД си запазва правото да не приеме предложение от горепосочения вид, направено във връзка с горепосочените покани, при наличие на основателни причини, например:

a) Поръчаните стоки не са налични в складовата база на Агропрайм – М ЕООД или в тази на търговските му партньори, към момента на обработване на поръчката, а ако има наличности те са предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки.

b) В резултат на грешка при въвеждането на информация на сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Агропрайм – М ЕООД, обявената цена, съгласно която е направена поръчка е по-ниска от пазарните цени за стоки от същия или подобен вид с повече от 30 (тридесет) на сто и/или е в съществено несъотвествие с обявените на сайта общи параметри за намаления на стоки или за промоционални условия за продажба.

c) Всякакви форсмажорни обстоятелства, които поставят Агропрайм – М ЕООД в обективна невъзможност да достави поръчаната стока или да предаде вярно параметрите на поръчаната стока в сайта. На невъзможност се приравняват и хипотезите, в които действието може да бъде извършено с цената на прекомерни разходи.

4.) Направената поръчка се обработва от служители на Агропрайм – М ЕООД, които се свързват с поръчващия, на посочения от него телефонен номер. При проведения разговор на поръчващия се дава възможност да потвърди поръчката окончателно или да се откаже от нея, включително и да направи изменения по нея.

5.) След телефонно потвърждение от страна на поръчващия, Агропрайм – М ЕООД преминава към доставянето и прехвърлянето на собствеността на поръчаната стока.

Плащане

Всеки клиент може да заплати цената на поръчан от онлайн магазина продукт чрез наложен платеж, банково плащане, кредитна или дебитна карта.

При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката, пълната стойност на продукта съгласно потвърдената поръчка.

При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сумата посочена в поръчката по банковата сметка на Агропрайм – М ЕООД и след като плащането бъде потвърдено, наш служител изпълнява доставката на поръчаните стоки.

Онлайн покупка на изплащане

Всеки Потребител, който желае да закупи чрез онлайн магазина продукт или продукти на изплащане, следва да кандидатства пред посочените под продукта кредитни институции за отпускане на стоков кредит.
Право да кандидатства за отпускане на кредит има само Потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с цена, равна или по голяма от 1500 лева.

Конкретните условия за кандидатстване и отпускане на кредит се определят едностранно от съответната финансова институция, съобразно кредитна й политика.

ВАЖНО! При кандидатстването за отпускане на кредит, освен настоящите общи условия, се прилагат и условията за кредитиране, определени от съответната финансова институция. Агропрайм – М ЕООД не участва в кредитирането на покупката, в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит и др.

Доставка

Сроковете за доставка са съобразени с графика на куриерската фирма за съответното населено място. Точната цена на доставка може да се види преди финализиране на поръчката в количката за пазаруване, освен ако не е написано, че доставката е безплатна. Датата на доставка на поръчани през сайта продукти се уточнява при телефонното потвърждение на поръчката.

Продуктите се доставят на получателите чрез куриерска служба или с наш представител.

Доставката на закупени на изплащане чрез онлайн магазина продукти се извършва, след като клиента е подписал договор с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка.
Закупените продукти, които са с безплатна доставка, ще бъдат получени чрез куриерска фирма.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена.

Потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в 14-дневен срок от доставката, като върне закупените продукти във вида (с количество или качество), в който са му били доставени, като Агропрайм – М ЕООД ще възстанови заплатената сума. На възстановяване не подлежат допълнителните разходи във връзка с доставката на продукти.

Потребителят може по избор:

– да изпрати попълнения формуляр за отказ образец, на адрес: гр. Стара Загора, п.к. 6000
бул./ул. ул. Ген.Иван Пашинов” № 41, ет. 5, ап. 19
– да ни уведоми изрично за това по друг, удобен за Потребителя начин (примерно чрез факс, писмо, изпратено по пощата, електронна поща и други).

Необходимо е също така Потребителят да представи/изпрати оригинал от касова бележка или фактура, издадени при закупуване на продукта, след което крайната продажна цена ще бъде възстановена на Потребителя.

Казаното в настоящите общи условия в раздела “Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена” се прилага изцяло и в случаите, в които договорът от разстояние има за предмет онлайн покупка на изплащане, с тази разлика, че в последния случай, Потребителят задължително следва да отправи всички свои претенции за договора за кредит директно към съответната финансова институция, кредитирала онлайн покупката предмет на отказа. С оглед избягване на всякакво съмнение Агропрайм – М ЕООД няма да разглежда и няма да удовлетворява каквито и да е парични претенции, отправени от страна на Потребителя в случаите на отказ от договор с предмет онлайн покупка на изплащане.

Потребителят следва да поеме преките разходи по връщане на стоката.

Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания. Агропрайм – М ЕООД си запазва правото, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи консумативи, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.

Важно! Ако върнатата от купувача стока е използвана, Агропрайм – М ЕООД не се ангажира, че ще възстанови цялата сума, заплатена при нейното закупуване!

Не се приема отказ от продажбата и за продукти, които са изготвени по поръчка или съгласно индивидуалните предпочитания на Потребителя, както и в останалите случаи по чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Агропрайм – М ЕООД преди изтичането на 14-дневния срок.

Отговорност

Агропрайм – М ЕООД не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи. Агропрайм – М ЕООД не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила. Агропрайм – М ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от Потребителя на трети лица.

Всички права запазени

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, програми и друга информация, публикувани на сайта, са собственост на Агропрайм – М ЕООД или неговите партньори, и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна и др. на част или цялото съдържание на сайта е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Агропрайм – М ЕООД и/или неговите партньори за съответния вид използване.

Други

Агропрайм – М ЕООД се ангажира да предоставя само услугите, представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само: дизайн, наличности, цени и местонахождение на продуктите, е валидна единствено и само към момента на представянето й, като Агропрайм – М ЕООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на Потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено. В противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката, същата ще бъде считана за невалидна. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на Агропрайм – М ЕООД преди извършването й поръчки. За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Потребителят и Агропрайм – М ЕООД се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина продукти ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд.

Права на потребителите съгласно ЗЗП

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:

– Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.
– Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.
– Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.
– Продукт, който е повреден вследствие на неспазени указания за сглобяване и монтаж.
– Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.
– Повреда възникнала вследствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.
– Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и подобни.
– Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица.
– Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.
– Отстраняване на повреди, получени в следствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.

Политика за личните данни на Агропрайм – М ЕООД

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Агропрайм – М ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 204706204

Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, п.к. 6000
бул./ул. ул. Ген.Иван Пашинов” № 41, ет. 5, ап. 19

Адрес за кореспонденция: гр. Стара Загора, п.к. 6000
бул./ул. ул. Ген.Иван Пашинов” № 41, ет. 5, ап. 19

Телефон: 0887 382 802

E-mail: contact@agroprime-m.com

Агропрайм – М ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Чл. 1. Агропрайм – М ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни на основанията изброени в чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

– Конкретно, информирано, свободно и изрично съгласие дадено от Вас;

– Изпълнение на задълженията на Агропрайм – М ЕООД по договор с Вас;

– Спазване на задължение, произтичащо за Агропрайм – М ЕООД по силата на нормативен акт. Например предоставяне на информация необходима за дейността на Национална агенция за приходите или Министерство на вътрешните работи;

– Изпълнение на задача от обществен интерес;

– За защита на легитимните интереси на Агропрайм – М ЕООД или на трети лица. Например за установяване основателността на гаранционното обслужванe или разрешаване на възникнали спорове.

Чл. 2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни от страна на Агропрайм – М ЕООД.

1) Агропрайм – М ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие му предоставяте, за целите на изпълнение на договорните си задължения към Вас, също и за:

– Осчетоводяване;

– Изготвяне на статистика;

– Защита на информационната сигурност;

– Разрешаване на възникнали правни спорове;

– Предоставяне на информационен бюлетин;

– Предоставяне на информация на кредитни институции, при кандидатстване за кредитиране.

2) Агропрайм – М ЕООД обработва Вашите лични данни съгласно:

– Добрите търговски практики и приложимите нормативни актове на Република България и Европейския съюз;

– Постигането на ясно и точно определен кръг от цели;

– Минимума от събиране и обработка на данни, необходим за постигане на горепосочените цели;

– Технологичното време необходимо за постигане на горепосочените цели;

– Принципа за точност и актуалност на данните;

– Необходимостта от цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

Чл. 3. Видове данни, които Агропрайм – М ЕООД събира, обработва и съхранява и процедурите за това:

1) Процедури за събиране и обработка:

– Създаване на профил в електронния магазин – дава възможност за легитимация на клиента пред Агропрайм – М ЕООД, във връзка с предоставяне на различни услуги, включително и упражняване на права свързани с личните му данни;

– Обработка на плащане за продукт/услуга и счетоводно отчитане – целта на тази операция е осигуряване на възможност за извършване на плащане и водене на счетоводството;

– Обработка на поръчка – целта на тази операция е приемане на поръчка, уточняване на параметрите на сделка между Агропрайм – М ЕООД и Вас, и доставка. Поръчките се правят през сайтовете, електронната поща или телефоните за връзка на Агропрайм – М ЕООД;

– Обработка на заявка за кандидатстване за кредит – Агропрайм – М ЕООД събира данни по такива заявки, само с цел препращането им към съответната кредитна институция, същите не се съхраняват в бази данни на Агропрайм – М ЕООД;

2) Видове обработвани данни:

– Ваши индивидуализиращи данни: Име, ЕГН, Адрес, Електронна поща и IP адрес – за да може да бъдете индивидуализирани като страна по договор с Агропрайм – М ЕООД и да бъде изпълнено дължимото към Вас;

– Информация, свързана с плащане и избраните методи на плащане – за целите на разплащането и осчетоводяването;

– Данни поискани от кредитни институции, при кандидатстване за кредит. Агропрайм – М ЕООД си сътрудничи с редица кредитни институции, за да предостави на потенциалните си клиенти възможността да кандидатстват за кредитиране. За да се възползват от тази възможност, кандидатите трябва да предоставят на Агропрайм – М ЕООД лични данни, посочени от съответната кредитна институция съгласно нейния предмет на дейност, които Агропрайм – М ЕООД предава на кредитната институция, без да ги обработва или съхранява за свои цели.

3) Агропрайм – М ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

– Разкриват расов или етнически произход;

– Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

– Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

4) Агропрайм – М ЕООД не използва автоматизирано обработване, включително профилиране на събираните лични данни.

Чл. 4. Срок за съхранение на личните Ви данни.

1) Агропрайм – М ЕООД съхранява Вашите лични данни в продължение на 14 дни след получаването на стоката. След изтичането на този срок, Агропрайм – М ЕООД, в качеството си на администратор полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши лични данни, без ненужно забавяне.

2) Агропрайм – М ЕООД Ви уведомява, в случай, че е необходимо удължаване на срока за съхранение на данните, с оглед изпълнение на договора с Вас, изпълнение на законови задължения или защита на легитимни интереси на Агропрайм – М ЕООД.

Чл. 5. Хипотези, при които Агропрайм – М ЕООД предава личните ви данни на трети лица.

1) Необходимост от транспортни услуги – в такъв случай Агропрайм – М ЕООД предоставя на куриерската фирма ангажирана с доставката на поръчаната от Вас стока, данните необходими за навременна и адекватна доставка. В такъв случай доставчикът се явява обработващ лични данни спрямо администратора Агропрайм – М ЕООД.

2) Кандидатстване за кредитиране, свързано с покупката на стоки предлагани от Агропрайм – М ЕООД. Ако желаете да се възползвате от тази възможност, Вие трябва да предоставите на Агропрайм – М ЕООД свои лични данни съгласно форма определена от кредитната институция към която отправяте заявката. Агропрайм – М ЕООД събира тези данни само за да ги предаде на съответната кредитна институция не съхранява и не използва тези данни за свои цели. В тази хипотеза Агропрайм – М ЕООД се явява обработващ лични данни, а кредитната институция е администратор.

3) Нормативен акт задължава Агропрайм – М ЕООД да предаде лични данни (най-често в съдействие на надлежно упълномощени държавни органи).

4) Посоченият кръг от лица, на които Агропрайм – М ЕООД предоставя Ваши лични данни в определени хипотези, спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на лични данни.

Чл. 6. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

1) Право на достъп

– Вие имате право да изискате и получите от Агропрайм – М ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас;

– Вие имате право да получите достъп до цялата информация свързана със събирането, обработването или съхранението на Ваши лични данни от страна на Агропрайм – М ЕООД, включително и самите данни;

– При поискване Агропрайм – М ЕООД Ви предоставя горепосочената информация в електронна или друга подходяща форма;

– Предоставянето на достъпа до данните е безплатно, но Агропрайм – М ЕООД си запазва правото да наложи такса за администриране, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.

2) Право на коригиране или попълване. Вие имате право да поискате от Агропрайм – М ЕООД да:

– Коригира неточности в лични данни свързани с Вас;

– Да попълни непълноти в лични данни свързани с Вас.

3) Право на изтриване

а) Вие имате правото да поискате от Агропрайм – М ЕООД да изтрие свързаните с Вас лични данни, а Агропрайм – М ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

– Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

– Вие сте оттеглили своето съгласие, върху което се е основало обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

– Вие възразявате срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.

– Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.

б) Агропрайм – М ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

– С цел спазване на правно задължение, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Агропрайм – М ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес;

– С цел установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4) Право на възражение. Вие може да възразите по всяко време срещу обработването на Ваши лични данни от страна на Агропрайм – М ЕООД, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

5) Право на преносимост. В случай, че Агропрайм – М ЕООД обработва Ваши лични данни въз основа на Ваше съгласие или поради необходимост при изпълнение по договор с Вас, Вие може да поискате от Агропрайм – М ЕООД да:

– Ви предостави Вашите лични данни в четим формат;

– Предостави Вашите лични данни на друг администратор, ако това е технически възможно.

6) Упражняване на правата свързани със събирането, обработката и съхранението на лични данни.

– Агропрайм – М ЕООД осигурява възможност за отправяне на горепосочените искания, чрез Вашия профил в сайта agroprime-m.com;

– В случай, че нямате профил може да изпратите заявление в свободен текст до contact@agroprime-m.com.

Чл. 7. Задължения на Агропрайм – М ЕООД при нарушение на сигурността на личните ви данни.

1) Ако Агропрайм – М ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще бъдете уведомени без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

2) Агропрайм – М ЕООД се освобождава от задължението да Ви уведоми, ако:

– Са предприети подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

– Са взети впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

– Уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Ако установите нарушения при събирането, обработката или съхранението на Ваши лични данни, препоръчваме да се свържете с компетентния надзорен орган, за когото предоставяме следната информация:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg